Đình Lưu, thờ phụng Nam Hải Đai vương thời An Dương vương và Uy Phức Khổng Chiêu đại vương, danh tướng triều Đinh

Đình Lưu trước tiên được xây dựng để thờ Nam Hải Đại Vương
(Tức Đức Thần Hoàng Đổng Đình Đại). Theo thần tích của làng cho biết dưới Thời
An Dương Vương, vua Thục mắc mưu quân Triệu Đà nên để đất nước rơi và tay giặc.
Khi đó Vũ Cao Lỗ tướng công và một số trung thần con vua đã cùng ông Đồng phó
tướng luyện binh.

Được tin vua Thục thua trận rẽ nước xuống Trấn Thuỷ Phủ, hai
ông chỉ còn biết kêu trời lạy đất cho quân sỹ trở về. Hai ông cho lui tới địa đầu
vùng an lạc và cho quân nghỉ ở thôn An Vĩnh, nằm nghỉ trong miếu hai ông mộng
thấy Thục An Dương Vương phán rằng: Thượng đế đã phán xét chuẩn cho được trở lại
Lang Cung và truyền phong làm Nam Hải trần trị hoành hợp các cửa sông để xoá đi
cho tội lỗi đã qua vì trước đây hiếu thảo phụng sự Đồng Đình Đại đã có công,
ngoài ra hiện thân đã nhận việc là phối hợp với Đông Tây Bắc Hải các vị Long
Vương Đi cứu giúp dân cấy trồng được sinh lợi.

Nói xong hai ông không thấy bóng dáng Thục An Dương Vương mà
thấy một vị quan ở cổ Miếu An Lạc xuất hiện. Tay trung thần cầm đao chiến của
Thương đế trao cho 2 ông, 2 ông đọc tờ chiếu, đọc xong trông lên cũng không thấy
vị thần quan đâu, 2 ông liền ra sân lạy tạ Hoàng Thiên và quyết tâm thực hiện lời
chiếu. Tiếp từ đó về sau các cửa sông, bờ biển nếu có gió bão, thuỷ tai dẫn đến
đê điều bị phá huỷ, các vị thần đã luôn giúp dân trấn trị và hoành hợp thu được
kết quả khả quan rất lớn.

Do vậy các nơi đã lập đền miếu thờ tự – các vua trần gian hạ
phối đều nam cấp duệ, hiện theo cửa sông thuộc phương nào là phong sắc với hàm
vị: Đông – Tây –Nam – Bắc Hải vĩnh trấn Đại Vương (theo đại học sĩ lễ bộ thượng
thư: Sử thần Nguyên Bính Soạn). Năm canh ngọ 115 sao tư bản gốc ở xã An Lạc
trên đề Đình Lưu xã Đông Phương – Huyện Đông Hưng- cùng phùng sự (Thờ Nam Hải Đại
Vương).

Một vị thần cũng được phối thờ ở Đình Lưu đó là ông Khổng
Phúc Thần – Hiệu là Phúc Thần ông Khổng Duệ Triết Hoàng Nghị Đại Vương sau cải
chính là: Uy Phức Khổng Chiêu Duệ Triết Nam Hải đại Vương nên năm Cảnh Hưng Triều
Hậu Lê (1740 – 1784 dương lịch).

Sự tích của Đại Vương là địa phận xứ Phúc Lộc trong một vùng
đất có một gò cao ước độ 3 sào diện tích vào thời Đinh Tiên Hoàng Đế năm thứ
II. Trên gò đất ấy vào ngày 11/3 có một ông già dáng người đoan trang, lão mạo,
râu tóc bạc đứng nhìn cục đất chỗ nước chảy từ xa, dân chúng ra hỏi cụ nói: Tôi
là Uy Phúc Khổng Chiêu đến xem hình đất này.

Khổng Chiêu hay Khổng Phúc Thần – Hiệu là Phúc Thần ông Khổng
Duệ Triết Hoàng Nghị Đại Vương sau cải chính là: Uy Phúc Khổng Chiêu Duệ Triết
Nam Hải đại Vương.

Ông là tướng theo Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân. Năm Đinh
Tiên Hoàng Đế năm thứ II ông Uy Phúc Khổng Chiêu đến xem hình đất này và hoá ở
đây. Nhân dân theo hướng lập Miếu thờ tự ông ngay xứ ấy và từ đó nhân dân được
yên lành, cầu được bình an lễ ngài là dân tình ổn định, dân chúng làm ăn phồn
thịnh tươi vui.

Hôm sau cụ đã hoá ở đây, đất mới bồi kín cả thi hài thành mộ
địa. Sau đó 10 ngày nhân dân sở tại trong thôn xã, người cũng như gia súc đầu bị
đau, tình hình lộn xộn. Do vậy dân chúng lập đàn cầu được yên lành ở trời đất.
Nhân ngày đêm tán đàn nhân dân được mộng thấy một ông già mặc áo vàng cưỡi ngựa
trắng hô bảo rằng:

“Ta là Uy Phức Khổng Chiêu Đại Vương vâng lệnh thượng đế làm
thần của người. Vậy dân lập đền thờ phụng là minh thiếp sẽ không còn lo sợ nữa.”
Nói rồi cưỡi ngựa đi ngay. Nhân dân theo hướng lập Miếu thờ tự ông ngay xứ ấy
và từ đó nhân dân được yên lành, cầu được bình an lễ ngài là dân tình ổn định, làm
ăn phồn thịnh tươi vui.

Sau đó thời Hậu Lê vua Cảnh Hưng truyền ngôi cho tư vương
(Vua nối) Thần ở đây được sắc đã gia phong chữ đẹp vào Duệ như sau: Phúc Thần
ông Khổng Duệ Triết Hoàng Nghị Đại Vương. Sắc vào chuẩn uy cho nhân dân Phương
xá, Đình Lưu và Miếu xứ Phúc Lộc Phụng Sự. Lễ chính ngày 6 tháng Giêng.

 

Hàng năm ngày thường các vị được phối thờ ở đình ngày lệ
chính. Hiện thần sắc cộng có 10 đạo phong tặng do các Vua Triều Nguyễn cho Nam
Hải Đại Vương và một đạo thời Lê cho ông Khổng Phúc Thần cùng các tư liệu thành
tích của tiến sĩ Phạm Quang Huân Á Thần của Đình Lưu đã được tỉnh, Huyện công
nhận là danh nhân của địa phương.

Về chính sử cũng như đăng khoa lục còn ghi họ Phạm ở đây còn
thêm 1 tiến sĩ áo giáp đỗ khoa Lê Bảo Thái thứ 8, Phạm Công Thế đã tham gia
phong trào Vua Lê Chúa Trịnh, bị Chúa trịnh Giang giết năm 1841 dương lịch,
nhân dân đã bầu là Hậu Thần với Duệ Hiệu là Trung Liệt Đại Phu (bia đá ở từ đường
và đình Lưu, Đình Thượng cũ đã có ghi).

 

 

 

 
Cổng đình Lưu

 
Gian thờ chính

 
Di tích được xếp hạng quốc gia

Đình Lưu trong thời kỳ cách mạng và kháng chiến còn là là nơi hội họp của nông dân thời kỳ
đấu tranh đòi giảm tô…. nơi dấu
cán bộ cách mạng và là bệnh viện của quân đội.

Đình Lưu được Bộ Văn
hóa công nhận là khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Ngày nay, Đình Lưu
đã trở thành điểm đến tâm linh cho du khách thập phương mỗi khi đến thăm quê
lúa Thái Bình.

–>

 Nguồn:

Ths Nguyễn Thy Ngà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.